Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Vitálne huby

Cordyceps a Parkinsonova choroba

Cordyceps militaris je parazitická huba, ktorej spory sa prevŕtajú cez pevnú kuklu hmyzu a využívajú hmyz ako zásobáreň živín. Postupne schránku vyplní. Potom sa vytvorí plodnica, ktorá vyrazí z kukly. Plodnica je kyjovitá a jasne žltá. Huba je jedlá a chutná. Obzvlášť v ázijských krajinách je používaný v kuchyni, ale hlavne ako liečivo. Súčasné štúdie priniesli výsledky svedčiace o tom, že Cordyceps má imunomodulačné, protizápalové, antioxidačné, protinádorové, protimikrobiálne, cholesterol znižujúce účinky.

 

V tejto štúdii sa autori zamerali na možnosť, že by bolo možné využiť Cordyceps ako prevenciu a spomalenie postupu Parkinsonovej choroby. Parkinsonova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré je spojené s úbytkom nervových buniek v mozgu, ktoré tvoria dopamín. To vedie k narušeniu pohyblivosti, zahájeniu pohybu, k traseniu aj zhoršeniu mozgových funkciu atď.

Autori vytvorili myší model ľudskej Parkinsonovej choroby. Pomocou podania rotenonu poškodili neuróny v mozgu myší. Časti myší podávali Cordyceps a časti nie. Sledovali stav mozgu (odobrali vzorky mozgového tkaniva) a tiež správanie myší.

Pri pokusoch na nervových bunkách sa ukázalo, že Cordyceps znižuje počet buniek, ktoré vplyvom rotenónu zomrú , tj. Chráni ich pred apoptózou, viac buniek teda prežije a môže ďalej fungovať.

Pri testoch správania sa ukázalo, že myši majú problémy s pohybmi, mali tras, pohyb zle zameriavali atď. Myši, ktoré ale dostali tiež Cordyceps, mali úplne iné výsledky. Došlo k zlepšeniu stavu, zmierneniu nekontrolovaných pohybov, schopnosti cieliť pohyby atď.

V mozgu cordycepsom liečených myší sa zvýšil počet neurónov produkujúcich dopamín v časti mozgu, ktorá súvisí s Parkinsonovou chorobou, tj. Substantia nigra. Vďaka tomu sa udržali potrebné hodnoty dopamínu a jeho ďalších produktov aj napriek podaniu pre neuróny toxického rotenónu. V mozgu myší s cordycepsom bola tiež menšia strata nervových buniek, došlo k zníženiu faktorov, ktoré podporujú apoptózu, tj. Bunkovú smrť, a zvýšili sa faktory, ktoré pred apoptózou chránia.

Štúdia teda ukázala, že Cordyceps chráni nervové bunky pred bunkovou smrťou, čím pôsobí ako prevencia pred vznikom Parkinsonovej choroby a zrejme aj iných neurodegeneratívnych chorôb.

CORDYCEPS ako aj iné vitálne huby tradičnej čínskej medicíny zakúpite na www.YAO.sk

Jiang X ,  Tang PC ,  Chen Q , et al. Neuroprotective effects of cordycepin with anti-Apoptosis mechanism based on mitochondrial pathway in rotenón-induced parkinsonism rat model. CNS Neurol Disord Drug Targets.  2019 Sep 5. doi: 10.2174 / 1871527318666190905152138.

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *