Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Logotyp

Logotyp používame všade, kde je to možné, a to výhradne v podobe, akú predpisuje tento manuál. To znamená, že žiadnym spôsobom nie je dovolené modifikovať akúkoľvek časť tohoto logotypu. Pri práci s logotypom vychádzame vždy iba z originálnych variantov zo sekcie Na stiahnutie.

Základné zobrazenie

Logotyp značky Alto používame ako preferovanú variantu pri online aj offline komunikácii.

Základný tvar logotypu

Inverzný tvar logotypu

Rozšírené zobrazenie

Logotyp značky Alto používa systém dodatkov (sub-brandov) uvedených vždy pod hlavným logotypom v typografickom prevedení.

Logotyp s dodatkom
Konštrukcia logotypu s dodatkom

Symbol

Symbol (monogram) je kondenzovanou verziou logotypu Alto. Používame ho primárne ako profilový obrázok na sociálnych médiách. Kde je to možné, preferujeme použitie kompletného logotypu značky.

Konštrukcia symbolu
Symbol (negatívne a pozitívne prevedenie)

Ochranná zóna

Ochranná zóna je priestor okolo logotypu, do ktorého nesmú zasahovať žiadne iné grafické elementy a prvky. Veľkosť ochrannej zóny definuje konštanta “X”, ktorá sa rovná výške znaku “A”.

Ochranná zóna logotypu
Ochranná zóna logotypu s dodatkom (sub-brand)

Minimálna veľkosť

Pri použití logotypu je dôležité, aby bol vždy čitateľný a rozoznateľný. Nepoužívame ho preto v menšej než nižšie uvedenej veľkosti. Maximálna veľkosť logotypu je neobmedzená, pokiaľ je zachovaná jeho predpísaná ochranná zóna.

Minimálna veľkosť logotypu
Minimálna veľkosť logotypu s dodatkom

Umiestnenie na formáte a veľkosť logotypu

Pokiaľ je to možné logotyp umiestňujeme primárne do vrchnej polovice formátu. Logotyp je dovolené umiestňovať aj na stred formátu pokiaľ to zapadá do kontextu daného návrhu. Jeho veľkosť je vyjadrená vzťahom logotypu k formátu. Veľkosť logotypu je možné vyrátať podľa potreby dvoma vzorcami:

Vzorec A: Veľkosť X (X = 1/15 kratšej strany formátu) vydelíme dvomi a výsledok vynásobíme hodnotou 1,5. Výsledné číslo určuje výšku logotypu.

Vzorec B: Veľkosť X vynásobíme dvomi. Výsledná hodnota určuje výšku logotypu.

Veľkosť logotypu vzorec A
Veľkosť logotypu vzorec B
Logotyp je možné umiestniť do ľavého horného rohu alebo na stred formátu

Povolené a zakázané použitie

Logotyp Alto sa nesmie na farebných podkladoch používať inak, ako je dovolené týmto manuálom. Logotyp musí byť vždy dostatočne viditeľný, čitateľný a rozpoznateľný. Tu sú uvedené niektoré typické povolené a nepovolené spôsoby použitia logotypu: