Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pojmy

Akupresura
Akupresura je terapeutická metoda podobná akupunktúre, ktorá namiesto ihiel využívá iba tlak na akupunktúrne body a dráhy.


Akupunktura
Akupunktura je teraputická metoda, ktorá pomocou vpichovánia ihiel do akupunktúrných bodov, doplňuje, vypúšťa či presmerovává Qi v akupunktúrných dráhach.


Bankovanie
Terapeutická metoda čínskej medicíny, kedy sa na akupunktúrne body či dráhy prikládajú banky.


Fei (fei)
Orgán pľúc spadajúcí pod prvok kovu.


Gan (gan)
Orgán pečene spadajúcí pod prvok dreva.


Jing (ting)
Esencia Jing je materializovaná Qi, ktorá je uložená v ladvinách.


Moxa
Terapeutická metoda čínskej medicíny, kedy sa na akupunktúrne body či dráhy pôsobí teplom.

Pi (pi)
Orgán sleziny spadajúcí pod prvok zeme.


Qi (čchi)
Qi čiže energia. Širší poňatí chápe Qi ako všetko okolo nás i v nás. Veci, javy, myšlienky… Užšie poňatie chápe Qi ako formu energie, ktorá prúdí v ľudskom organizme v akupunkturných dráhach čiže meridiánech rovnako, ako krv prúdí v cievách.


Qi Gong (čchi kung)
Forma čínského zdravotného cvičenia.

Shen (šen)
Orgán ladvin spadajúcí pod prvok vody.


Tai Ji (tchai ti)
Forma čínského zdravotného cvičenia.


Tradiční čínská medicína
Tradičná čínská medicína je liečebný systém, ktorý sa používá v číně už viac ako 4 tisíc rokov.


Wu Xing (wu sing)
Päť prvkov čiže päť elementov – drevo, oheň, zem, kov a voda.


Xie Qi
Xie Qi je škodlivá Qi. Dnes by sme povedali vírusy, baktérie, chlamýdie, borélie apod. Ale treba aj zlé myšlienky.


Xin (sin)
Orgán srdca spadajúcí pod prvok ohňa.


Xue (sue)
Xue čiže krv prúdí organizmom v drahách (cievách) podobne ako Qi.


Yang (jang)
Yang predstavuje vlastnosti ako je svetlo, teplo, sucho, vzostup, aktivita apod. Yang je mužský princíp.


Yao (jao)
Yao je čínská liečivka, ktorú využívá čínská fytoterapie.


Yin (jin)
Yin predstavuje vlastnosti ako je tma, chlad, vlhko, pokles, neaktivita apod. Yin je ženský princíp.


Zheng Qi
Zheng Qi je všetko dobré (fyziologické) v nás. Je opakom Xie Qi (zlá Qi). Pokiaľ sme plný Zheng Qi, tak Xie Qi nemá kam preniknúť.