Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ukážky komunikácie

Online

Webstránka

Náhľad webstránky s využitím modulárneho layoutu
Náhľad webstránky s využitím modulárneho layoutu

Webová lišta

Ukážka lišty na desktopovom rozhraní
Ukážka lišty na mobilnom rozhraní
Facebook page cover image a profilový obrázok
Príklady postov na sociálne médiá
Grid

E-mailový podpis

Alternatívna verzia e-mailového podpisu

Prezentácia

Ukážka firemnej prezentácie

V prípade ak užívateľ nemá nainštalované korporátne písmo je možné použiť prezentáciu s alternatívnym písmom. Alternatívne nadpisové písmo je Times New Roman a textové písmo Arial.

Vizitka (85 x 55 mm)

Ukážka aplikovania vizuálnej identity na vizitke

Hlavičkový papier

Ukážka aplikovania vizuálnej identity na hlavičkovom papieri

Folder

Obálka

Branding v stavebnom priestore

Helma

Žeriav

V stavebnom prostredí používame jednoduchý branding. Na žeriav umiestňujeme bielu tabuľu s čiernym logom. Ochranná zóna môže byť zmenšená na polovicu. Pokiaľ je to možné umiestňujeme na žeriav len logo Alto Real Estate (bez partnerov). Tabuľu s logom umiestňujeme na rameno žeriavu alebo na zvislú konštrukciu.

Umistnenie brandingu na ramene
Umiestnenie alternatívneho brandingu na ramene
Umiestnenie brandingu na zvislej konštrukcii
Umiestnenie alternatívneho brandingu na zvislej konštrukcii

Vesta

Ukážka brandingu na plote

Oplotenie plní ochrannú funkciu verejnéhoa stavebného prietoru, zdravia ľudía ochranu majetku.

Informačná tabuľa staveniska

Tabuľa musí byť umiestnená na pravej strane pri vstupe na stavenisko. Veľkosť tabule je 100 x 150 cm. Dovolená je vertikálna aj horizontálna verzia tabule.

Povinné informácie na tabuli:
• Oficiálny názov projektu
• Oficiálny názov staviteľa
• Oficiálny názov architekta
• Oficiálny názov stavebnej firmy
• Oficiálne meno stavebného dozoru
• Meno zodpovedného technického vedúceho
• Meno zodpovedného technického kontrolóra
• Meno koordinátora BOZP
• Dátum začatia stavby
• Dátum ukončenia stavby
• Kontakt na predajcu

Ukážka vertikálnej tabule
Ukážka horizonálnej tabule

Lešenárske pletivo

Biele mesh plátno s potlačou loga v čiernej farbe. Rozozstupy medzi jednotlivými logami sú aproximatívne 8 m.

Veterný štít

Kontainer

Merch

Smaltovaný odznak na oblek

Diár

Darčeková taška