Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Písmo

Písmo patrí medzi hlavné identifikačné prvky značky. V rámci komunikácie značky Alto ho používame na vytvorenie uceleného a konzistentného prejavu. Preto je potrebné, aby sme navrhnuté písmo používali vždy, kedy je to možné v jednotnej podobe. 

Pre udržanie konzistentej vizuálnej komunikácie odporúčame používať len nižšie spomenuté rezy písem z týchto písmových rodín.

Licencia pri oboch písmach dovoľuje max. 15 stiahnutí pre desktop zariadenia.

Základné (titulkové) písmo

FK Roman
Základným titulkovým písmom značky je FK Roman Standard. Používame ho primárne v nadpisoch v reze Light. Písmo je licencované a je možné si ho stiahnuť na linku nižšie.

Licencia zakúpená pre max. 10 000 návštev webu za mesiac.

Základné (textové) písmo

SCTO Grotesk B
Písmo SCTO Grotesk B slúži na zalamovanie perexov a dlhších textov v komunikácii. Toto písmo ponúka viacero rezov, z ktorých používame dve verzie – Medium a Bold. Pre podnadpisy v texte a pre zvýraznenie informácií, používame rez písma Medium vo svetlo-sivej alebo tmavej olivovej farbe. Rez Bold používame prevažne na sadzbu dodatkov k logotypu (viď. kapitola Logotyp/Rozšírené zobrazenie).

Ak nie je z akýchkoľvek príčin možné použiť primárne písmo SCTO Grotesk B, používame alternatívne systémové písmo Arial.

Licencia zakúpená pre max. 20 000 návštev webu za mesiac.

Hierarchia a veľkosti

Odporúčaný vzájomný pomer veľkostí typografie a logotypu.

Alternatívne písmo

Ak nie je z akýchkoľvek príčin možné použiť primárne písmo Scto Grotesk B, používame alternatívne systémové písmo Arial (napr. pri zasielaní otvorených súborov Word, Powerpoint, Google dokumenty, e-mailový podpis). Alternatívne písmo nie je plnohodnotnou náhradou primárneho písma preto ho používame len v nevyhnutných prípadoch.