Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Vizuálny štýl

Vizuálny štýl je modulárnym prvkom budovania značky, ktorý sa dá použiť rôznymi spôsobmi.

Základný grid

Gridový systém udržuje konzistentnú vizuálnu identitu značky ZVÁRAČÁK. Náš grid pozostáva zo šiestich stĺpcov. Odporúčame držať sa takto nastaveného gridu v prípade malej zmeny proporcií formátu. Ak je zmena formátu výrazná, odporúčame pridať gridové jednotky. Takto nastavený grid nám pomáha definovať systém práce s pozadím, fotografiou a umiestnenie textu na formáte.

Základný grid pre print
Základný grid pre digitálne formáty

Okraje

Na výpočet šírky okraja používame formát ako hlavný merací nástroj. Odporúčame vychádzať z kratšej strany formátu a definovať jej 1/16.

Pri nastavovaní okraja treba brať do úvahy, kde chceme vytvorený vizuál (grafiku) použiť – online / tlač / blízko od diváka / ďaleko od diváka – a podľa týchto faktorov správne nastavíme okraj formátu.

Modulárny layout

Pri zalamovaní obsahu do formátov pracujeme so systémom na pozadí, ktorý je modulárny a umožňuje pracovať s rôznym typom obsahu podľa potreby.

Ukážky použitia systému pri vertikálnych formátoch
Ukážky použitia systému pri horizontálnych formátoch

Fotografia

Rozlišujeme 3 typy fotografií, ktoré ZVÁRAČÁK používa. Každý z typov má svoje pravidlá použitia:

1. Architektúra

Ilustračné zábery zo ZVÁRAČÁKU zachytávajú architektúru v exteriéri aj v interiéri. Striedame zábery – celok, polodetail, detail. Na fotografiách sa striedavo objavujú ľudia. Pri fotení budov sa snažíme vytvoriť dojem vzdušnej zástavby. Medzi budovami chceme vidieť a cítiť priestor.

2. Život a benefity

Fotografia zachytáva život vo ZVÁRAČÁKU. Ukazuje obyvateľov pri aktivitách v exteriéri / interiéri (pri športe, na nákupoch, na prechádzke so psom, v kaviarni a pod.). Ilustrujeme pestré benefity štvrte a atmosféru. Fotograf je iba pozorovateľ, ľudia sa nepozerajú do objektívu, užívajú si život, diskutujú spolu, sú prirodzení a uvoľnení.

3. Atmosféra

Obrázky dotvárajúce atmosféru / pocit zo štvrte. V online komunikácii na sociálnych sieťach, webe alebo na banneroch vieme používať animované sekvencie a umocniť tak celkový vizuálny efekt značky.

V prípade potreby je možné používať aj fotografie z fotobanky. Pri výbere dbáme na to, aby sme našli fotografie prirodzene pôsobiacich autentických ľudí.