Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Vitálne huby

Bežný Názov Slovenský názov Latinský názov Čínsky názov
Auricularia bolcovitka chlpatá auricularia polytricha mu Er
Polyporus choroš klobúčkatý Polyporus umbellatus zhu Ling
Hliva hliva ustricová Pleurotus ostreatus zhu Ling
Coprinus hnojník obecný Coprinus comatus Ji Tui Mo
Cordyceps militaris housenice červená Cordyceps militaris Ren Gong Yong Chong Cao
Cordyceps CS-4 housenice čínská Cordyceps sinensis Dong Chóng Xia Cao
Shiitake houževnatec jedlý Lentinula edodes Xiang Gu
Hericium korálovec ježatý Hericium erinaceus Hóu Tóu Gu
Reishi lesklokorka lesklá Ganoderma lucidum Líng Zhi
Coriolus outkovka pestrá Coriolus versicolor Yun Zhi
Enoki penízovka sametonohá Flammulina velutipes Jin Zhen Gu
Chaga rezavec šikmý Inonotus obliquus Bai Hua Rong
Maitake trsnatec lupenitý Grifola frondosa Hui Shu Hua
Agarikon verpáník lékařský Laricifomes officinalis
Agaricus žampion mandlový Agaricus blazei Murill Ji Song Rong